Zamówienia

WSZELKIE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ZNAJDUJĄ SIĘ NA PLATFORMIE PRZETARGOWEJ

https://umbedzin.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023