Filia ( ul. S.Skalskiego 4)

Ważne informacje

Plan dnia

6.00-8.30 Zbiórka dzieci w sali

Zabawy dowolne

8.30-8.45 Przygotowanie dzieci do śniadania (toaleta)

9.00-9.30 Śniadanie

9.30-9.45 Toaleta po śniadaniu

10.00-11.00 Zajęcia i zabawy edukacyjne (ruchowe, muzyczne, plastyczne)

11.00-11.30 Zabawy dowolne

11.45-12.00 Przygotowanie dzieci do obiadu

12.00-12.30 Obiad

12.30-12.45 Toaleta po obiedzie

Przygotowanie dzieci do snu

12.45-14.00 Odpoczynek po obiedzie

14.00-14.30 Podwieczorek

14.30-16.00 Zabawy dowolne

Oczekiwanie na rodziców, rozchodzenie się dzieci do domów

Filia Żłobka Miejskiego nr 2

ul. Stanisława Skalskiego 4
tel. 32 735 25 25

Kadra

Ewa Konderak  kierownik filii

Elżbieta Bik starsza opiekunka

Angelika Kozub opiekunka

Izabella Kłys starsza pielęgniarka

Magdalena Gołuchowska woźna

Małgorzata Gubała woźna