Misie

Agnieszka Kocot – starsza opiekunka-koordynator grupy,

Anna Konderak– starsza opiekunka,
Magdalena Stando– opiekunka,
Beata Dębowska – woźna

Misie 20/21 - galeria

Nasze prace