Program Maluch

W dniu 3 grudnia 2012 roku rozpoczął działalność Żłobek Miejski nr 2 w Będzinie przy ul. Jesionowej 11. Samorząd miasta Będzina na utworzenie nowej placówki opieki nad dziećmi do lat 3 uzyskał 1.027.100 zł z rządowego programu „Maluch”, a z własnych środków przeznaczył na realizację zadania 440.185 zł. Na bieżącą działalność nowego żłobka w grudniu 2012 roku ze środków rządowych miasto pozyskało dodatkową kwotę w wysokości 52.000 zł.

Celem programu „Maluch” jest realizacja polityki prorodzinnej m.in. poprzez wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu instytucji opiekuńczo-edukacyjnych dla małych dzieci zgodnie z potrzebami lokalnej społeczności, stworzenie warunków dla rozwoju tych instytucji oraz poprawę standardów opieki  nad dziećmi do lat 3.
Wsparcie zewnętrzne pozwoliło miastu zakupić 22 sierpnia 2012 roku budynek wybudowany na terenie inwestycji „Osiedle Górki Małobądzkie” przy ulicy Jesionowej 11 w Będzinie o powierzchni użytkowej 351,54 m2 roku, dostosować go do potrzeb żłobka oraz wyposażyć w niezbędny sprzęt – meble, urządzenia techniczne, zabawki itp.

W dniu 29 sierpnia 2012 roku Rada Miejska Będzina podjęła dwie uchwały:

  1. chwałę Nr XXIV/259/2012 w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Żłobek Miejski nr 2 w Będzinie,
  2. uchwałę Nr XXIV/260/2012 w sprawie ustalenia statutu Żłobka Miejskiego nr 2 w Będzinie – jednostki organizacyjnej miasta Będzina.

Nowo utworzony Żłobek Miejski nr 2 w Będzinie został 20 listopada 2012 roku wpisany do rejestru żłobków pod numerem WO.7330.2.2012. Utworzenie Żłobka Miejskiego nr 2 w zakupionym obiekcie przy ul. Jesionowej 11 w Będzinie zdecydowanie poszerzyło w mieście infrastrukturę w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 i  w znacznym stopniu ograniczyło problemy z zaspokojeniem potrzeb lokalnej społeczności na tego typu usługi.  Po uruchomieniu nowego żłobka liczba miejsc w żłobkach miejskich wzrosła niemal o 100 %.