Plan dnia

6.00 - 8.00

Oczekiwanie na dzieci.
Dzieci spotykają się w jednej sali, gdzie mają okazję spotkać kolegów i koleżanki z innych grup. Czas na zabawy dowolne. O godzinie 7.55 dzieci rozchodzą się do swoich sal, gdzie po „grupowym” przywitaniu i czynnościach higienicznych siadają do śniadania

8.15

Śniadanie

8.30 - 10.00

Zajęcia i zabawy zgodnie z miesięcznym planem dla danej grupy. Czynności higieniczne przed drugim śniadaniem

10.00

Drugie śniadanie

10.15 - 10.45/11.00

Zajęcia i zabawy edukacyjne, ruchowe oraz muzyczne, czas spacerów i zabaw w ogródku, czynności higieniczne przed obiadem

11.00 maluchy /11.15

Obiad

11.45 – 14.00

Czas na odpoczynek i drzemkę, zajęcia wyciszające i relaks

14.00

Podwieczorek

14.30 - 16.00

Dzieci ponownie łączą się w jedna grupę – czas na zabawy dowolne oraz zajęcia ruchowe, zabawy przy muzyce.
Oczekiwanie na rodziców, rozchodzenie się dzieci do domów