Dzieci uczęszczające do Żłobka Miejskiego nr 2 które kontynuują pobyt w Żłobku w roku 2020/2021

1. Milena Markowicz
2. Mateusz Marek Niemiec
3. Natalia Gruszka- Relidzińska
4. Igor Borkiewicz
5. Kinga Gębuś
6. Hanna Dyduch
7. Julia Farkas
8. Bruno Guz
9. Maria Grzybowska
10. Ksawery Jacuniak
11. Zofia Jurczyk

12. Aleksander Różycki
13. Lilianna Swoboda
14. Oskar Zarychta
15. Julian Frączek
16. Maria Świątkiewicz
17. Tymon Bodzek
18. Milena Kiwior
19. Natalia Kubicka
20. Antonina Skubij
21. Paulina Radowska
22. Agata Kamińska

Umowy (kontynuacja) na rok 2020/2021 będą podpisywane w terminie od 15 czerwca do 30 czerwca 2020 r.

Zapraszamy