Uczymy się o zawodach

Biedronki poznają zawody m.in. kucharz, fryzjer, lekarz, strażak ….