Dzień Myszki Miki

Dzień Myszki Miki

W tym dniu cały Żłobek Nr 2 w Będzinie był pochłonięty świętowaniem dnia Myszki MIki