Akcja „ Jesteśmy z Wami niebieskimi motylami”

W dniach 30.06.21- 01.07.21 r. nasz Żłobek przyjął zaproszenie i przyłączył się do akcji

„Jesteśmy z Wami niebieskimi motylami”

Celem akcji było poszerzenie wiedzy i świadomości na temat autyzmu i przekazanie iskierki przyjaźni osobom z autyzmem i ich rodzicom.

Jako placówka jesteśmy solidarni z osobami z autyzmem i przekazaliśmy niebieską iskierkę wykonując cztery symboliczne zadania:

1. Wykonaliśmy pracę plastyczną „Jesteśmy z Wami niebieskimi motylami”.

2. Ubraliśmy się na niebiesko.

3. Napisaliśmy o akcji na naszej stronie placówki.

4. Utworzyliśmy niebieskiego motyla.

Dziękujemy za nominację i kontynuujemy akcję #challengeniebieskiemotyle2021