Oferujemy:

 • pobyt w komfortowych warunkach, w klimatyzowanych pomieszczeniach spełniających wszelkie normy bezpieczeństwa i higieny,
 • opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej – zapewnienie wszechstronnego rozwoju poprzez prowadzenie zajęć zabawowych o charakterze edukacyjnym, na poziomie dostosowanym do wieku i możliwości dzieci,
 • dbałość o prawidłowe kształtowanie postaw społecznych poprzez wdrażanie do współdziałania i zgodnej zabawy w grupie rówieśników. Zachęcanie do postaw pełnych życzliwości, tolerancji i uczciwości,
 • troska o rozwijanie u dzieci samodzielności i kreatywności w działaniu,
 • dbanie o prawidłowy rozwój fizyczny i stan zdrowia naszych dzieci poprzez pracę opieki medycznej oraz pani dietetyk,
 • wszelką pomoc w rozwiązywaniu problemów i wątpliwości towarzyszących Rodzicom w opiece i wychowaniu własnych pociech (spotkania, konsultacje, rozmowy).
Pracujemy 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku), w godzinach od 6.00 do 16.00.

Zapewniamy:

 • opiekę w warunkach zbliżonych do domowych,
 • zdrowe i smaczne posiłki,
 • nadzór pedagogiczny, pielęgniarski,
 • zajęcia dydaktyczno-wychowawcze,
 • konsultacje pedagogiczne i psychologiczne,
 • wsparcie profesjonalnego rehabilitanta,
 • zajęcia otwarte z rodzicami.

KONSULTACJE

Konsultacje Dyrektora: WTOREK godz. 8:00-10:00 lub według potrzeb

Konsultacje z dietetykiem - Marzena Królikowska : codziennie godz. 7:00 - 15:00 (po wcześniejszym umówieniu)

Konsultacje z opiekunami grup: według indywidualnych potrzeb (po wcześniejszym umówieniu)

OPŁATY

W żłobku obowiązuje jedna stała opłata opiekuńczo-wychowawcza                w wysokości 150 zł miesięcznie.

Koszt wyżywienia to 6 zł dziennie za 4 posiłki tj. śniadanie, drugie śniadanie, obiad i podwieczorek.

Nr konta: 24 1050 1142 1000 0023 6625 0658

Karta zgłoszenia dziecka