20 marca o godz.16.00 odbyło się spotkanie organizacyjne całego zespołu Żłobka. Zebranie dotyczyło przystąpienia naszej placówki do projektu "1000 pierwszych dni dla zdrowia", który w naszym Żłobku będzie realizowany pod hasłem "Dziecięcy Bank Zdrowej Żywności".
W zebraniu uczestniczyło 16 osób (dyrektor żłobka, opiekunki, woźne, rehabilitant, dietetyk, pracownicy obsługi) Podczas spotkania pracownicy zapoznali się z zagadnieniami dotyczącymi realizacji projektu:

  • omówiono harmonogram
  • podzielono zadania i ustalono osoby odpowiedzialne za realizację
  • ustalono zespoły zajmujące się poszczególnymi zadaniami
  • omówiono sposób realizacji zadań