Dnia 24 września br. odbyło się w naszym Żłobku spotkanie dietetyka Marzeny Królikowskiej z rodzicami dzieci uczęszczających do naszej placówki. Prezentacja multimedialna przedstawiona na spotkaniu miała na celu uświadomienie rodziców, jak ważne jest odżywianie dzieci od najmłodszych lat w środowisku domowym i żłobkowym. Spotkanie zakończyło się degustacją potraw przygotowanych przez catering, który na co dzień obsługuje naszą placówkę.