W dobie zmian i szybkiego rozwoju cywilizacji coraz większego znaczenia nabierają pojęcia: ekologia, edukacja ekologiczna, ochrona środowiska, dlatego też miesiąc maj był w naszym Żłobku miesiącem ekologicznym.
Zachęcaliśmy Rodziców naszych dzieci do wdrażania w życie ekologicznych porad, które przekazywaliśmy w formie ciekawostek na telebimie oraz mini-obrazków wywieszonych na ścianach szatni i korytarza Naszego Żłobka.
Przez cały miesiąc zbieraliśmy nakrętki, które przekażemy dla Psiaków ze Schroniska w Sosnowcu.
W każdej grupie odbyły się zajęcia o tematyce ekologicznej.
Został również ogłoszony konkurs na "Ekozabawkę", w którym Rodzic wraz z dzieckiem przygotowywał zabawkę z surowców wtórnych.