W marcu - tuż przed świętami wielkanocnymi zorganizowaliśmy nasz pierwszy żłobkowy konkurs dla dzieci i ich rodziców. Tytuł konkursu brzmiał : „Pisanka Wielkanocna”. Mogła być to praca w dowolnie wybranej technice – najważniejsze by była wykonana głównie przez dzieci. Jury złożone z rodziców i opiekunek pod czujnym okiem pani dyrektor jednomyślnie wyłoniło zwycięzcę! Wszyscy uczestnicy konkursu spotkali się na wręczeniu dyplomów i pamiątkowych nagród. Gratulujemy!!!