Ważny komunikat

Szanowni Państwo, informuję, że wydłużamy okres zawieszenia działalności żłobków i przedszkoli do dnia 8 maja. Równocześnie w naszych placówkach trwają działania organizacyjne, które mają na celu zapewnienie dzieciom maksymalnego bezpieczeństwa. Wiem, że jest to bardzo trudne w obecnej sytuacji epidemicznej.
Biorąc pod uwagę wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020 r. musimy znacznie ograniczyć liczebność grup przedszkolnych i żłobkowych. Maksymalna liczba dzieci w grupie to 12 osób, natomiast minimalna przestrzeń do wypoczynku i zabawy przypadająca na jedno dziecko i opiekuna wynosi 4 m². Skutkować to będzie tym, że ponad połowa będzińskich przedszkolaków i podopiecznych żłobków nie znajdzie miejsca w placówkach.
Wątpliwości organizacyjne związane są także z wydawaniem posiłków bez kontaktu z personelem kuchennym, korzystaniem z przestrzeni wspólnych, przygotowaniem pomieszczeń odizolowanych dla dzieci przejawiających objawy chorobowe i z wieloma innymi obostrzeniami.
Uważam, że zbyt wczesne uruchomienie placówek kłóci się z informacjami podawanymi przez rząd, dotyczącymi dalszego realnego zagrożenia zakażeniem i przedłużającym się czasem epidemii. Apeluję do Państwa o przemyślane decyzje w sprawie ewentualnego powrotu dzieci do żłobków i przedszkoli. Zdaję sobie sprawę, że w kilkuosobowej grupie dzieci całkowite wyeliminowanie możliwości przenoszenia infekcji nawet z zachowaniem najwyższego reżimu sanitarnego jest niemożliwe.
Pragnę przypomnieć, że zasiłek opiekuńczy przysługuje Państwu do 24 maja.
Podejmuję próby przygotowania naszych placówek, ale ostateczne decyzje dotyczące ich otwarcia będą związane z aktualną sytuacją epidemiczną.

Informujemy, iż zgodnie z obowiązującą procedurą rekrutacji dnia 15 maja zostanie ogłoszona lista dzieci przyjętych do żłobka.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów zakwalifikowanych podaje się do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.

Drodzy rodzice!

W zakładce Nasza Placówka / Żłobek miejski nr 2 do pobrania Karta zgłoszenia do kontynuacji pobytu, Karta na okres wakacji

Drodzy Rodzice!
W czasie zawieszonych zajęć w żłobku zachęcamy do zapoznania się
z propozycjami spędzania wolnego czasu z dziećmi.
Propozycje kulinarne dostępne są w zakładce Rzecznik Jedzenia
Propozycje wspólnych zabaw wysyłane są na Państwa e- maile.

Witamy na naszej stronie internetowej.

Żłobek Miejski nr 2 w Będzinie powstał 3 grudnia 2012r.
W naszym Żłobku zapewniamy ciepłą i profesjonalna opiekę nad dziećmi od pierwszego do trzeciego roku życia. Jest to miejsce gdzie zostawiacie Państwo swoje pociechy pod czujnym okiem wykwalifikowanego personelu.

Nasz Żłobek jest zawsze otwarty na potrzeby dzieci i ich rodziców. Opiekunowie pozostają w stałym kontakcie z rodzicami. Organizujemy częste spotkania, dni otwarte oraz inne imprezy integrujące rodzinę. Te spotkania służą także wzajemnemu poznaniu się oraz współdziałaniu w pracy nad  rozwojem dzieci.  Zależy nam na więzi z rodziną oraz środowiskiem, w którym dzieci wyrastają. Podążamy za potrzebami Naszych milusińskich rozwijając ich umiejętności poprzez organizowanie różnorodnych zajęć i zabaw dostosowanych do ich wieku i możliwości.

Nasze Dzieci spędzają tu czas radośnie i bezpiecznie

Wobec wzrastającej liczby zachorowań wywołanych rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19  oraz ogłoszenia przez rząd RP stanu epidemii  Minister Edukacji Narodowej zdecydował o przedłużeniu terminu ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty (szkół i przedszkoli)  do dnia 10 kwietnia 2020 r. i przygotowaniu rozwiązań umożliwiających szkołom i placówkom pracę w zmienionych warunkach. Tym samym w okresie od 25 marca do 10 kwietnia 2020 r. przedszkola i szkoły prowadzone przez miasto Będzin będą realizowały zadania statutowe z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 492)

 

Żłobki pozostają zamknięte od 26 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. zgodnie z Poleceniem nr 40/2020 Wojewody Śląskiego z 24 marca 2020 r. dotyczącym zamknięcia żłobków i klubów malucha i innych obiektów, w których świadczona jest opieka nad dziećmi w wieku do lat 3.

Informacja dla rodziców dzieci w żłobkach prowadzonych przez miasto Będzin
W związku z zamknięciem żłobków z powodu zagrożenia epidemicznego, a tym samym brakiem możliwości wykonania w pełni umowy na świadczenie usług opiekuńczych i edukacyjnych w placówkach prowadzonych przez miasto Będzin, rodzice dzieci otrzymają zwrot części tzw. opłaty stałej za okres od 12 do 31 marca br.
Zwrot kwoty obliczonej proporcjonalnie do liczby dni zamknięcia żłobka nastąpi na podane przez rodzica konto bankowe, a w przypadku braku konta zostanie uwzględniony w najbliższym możliwym okresie rozliczeniowym.
Żłobek dokona także rozliczenia wpłat za posiłki w marcu br., uwzględniając zamknięcie placówki w okresie od 12 do 31 marca 2020 r. oraz inne nieobecności dzieci. Kwoty nadpłacone zostaną zwrócone rodzicom na podane przez rodzica konto bankowe, a w przypadku braku konta uwzględnione w najbliższym możliwym okresie rozliczeniowym.
Opłaty za kwiecień dotyczące żywienia dziecka w żłobku miejskim lub oddziale żłobkowy w Przedszkolu Miejskim nr 13 będzie można uregulować w pierwszych trzech dniach od rozpoczęcia świadczenia przez żłobek usług, tj. od dnia wznowienia działalności. Rozwiązanie powyższe będzie możliwe w sytuacji powrotu dzieci do żłobka w kwietniu.
W przypadku wznowienia działalności żłobka w drugiej połowie kwietnia br. wysokość tzw. opłaty stałej za usługę opieki nad dzieckiem zostanie ustalona z uwzględnieniem faktycznej liczby dni, w których będzie funkcjonowała placówka. Kwotę tę będzie można uregulować w pierwszych trzech dniach od rozpoczęcia świadczenia przez żłobek usług, tj. od dnia wznowienia działalności.

Zawieszenie zajęć w szkołach, przedszkolach, żłobkach
Na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tzw. specustawa) rząd podjął decyzję o zawieszeniu zajęć w szkołach, przedszkolach i żłobkach na obszarze całego kraju od 12 marca do 25 marca 2020 roku.
„Specustawa” – specjalna ustawa dotycząca szczególnych rozwiązań w walce z epidemią koronawirusa gwarantuje rodzicom dzieci w wieku do lat 8, dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego.
Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem:
• poradni psychologiczno-pedagogicznych;
• specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
• młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
• przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
• szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
• szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

Rząd uzasadnia podjęte działania profilaktyczne koniecznością ograniczenia dużych skupisk ludzi w pomieszczeniach zamkniętych. Im mniej ludzi w jednym miejscu, tym mniejsze szanse na szybkie rozprzestrzenianie się koronawirusa lub innych wirusów.

Nasze Dzieci spędzają tu czas radośnie i bezpiecznie

Żłobek Miejski Nr 2 w Będzinie

img

Nasza placówka mieści się w komfortowym budynku całkowicie dostosowanym do potrzeb najmłodszych dzieci.
Jesteśmy także gotowi do podjęcia rewalidacji dzieci niepełnosprawnych i wymagających szczególnej opieki odpowiednio do zdiagnozowanych potrzeb. Budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, posiada podjazdy, odpowiednie toalety. Żłobek posiada 62 miejsca.
W dwukondygnacyjnym budynku bawią się i pracują trzy grupy.

ŻABKI

grupa najstarsza, nasze prawie przedszkolaki, mądre i pracowite, potrafiące świetnie się bawić.

MISIE

grupa średnia, najgłośniejsze, najbardziej rozbrykane i odkrywcze maluchy pełne energii i chęci do zabawy.

KOTKI

nasze maluszki, ponad roczne dzieci, które z uwagą, pod czujnym okiem opiekunek, stawiają pierwsze kroki w procesie odkrywania świata i dobrej zabawy